صنعت ارتباطات و مخابرات
راه اندازی نیروگاه های خورشیدی|خدمات مهندسی Civil|طراحی و مهندسی PLC و DCS

صنعت ارتباطات و مخابرات

۱- نوکیا ، زیمنس ، ایرانسل

ترخیص و حمل و نقل و انبارش تجهیزات و سیستم های ارتباطی و مخابراتی اعم از ساختمانی و تکنولوژی و الکترونیکی در استان های مازندران ، گلستان ، خراسان شمالی ، خراسان جنوبی ، خراسان مرکزی ، البرز و تهران

طراحی ، مهندسی ، نصب و راه اندازی تجهیزات و سیستم های مخابراتی در محل سایت های استان مربوطه

۲- شرکت کوه نور

طراحی مهندسی ، نصب و راه اندازی سایت های مخابراتی در استان سیستان و بلوچستان