زمینه های فعالیت و خدمات شرکت
راه اندازی نیروگاه های خورشیدی|خدمات مهندسی Civil|طراحی و مهندسی PLC و DCS

زمینه های فعالیت و خدمات شرکت

زمینه های فعالیت و خدمات شرکت فرا صنعت بسامد پشتیبان

۱- طراحی و ساخت تابلوهای برق و سیستم های اتوماسیون صنعتی

۲- پیمانکار نصب و راه اندازی پروژه های صنعتی به صورت EPC

۳- مشاور مهندسی پروژه های صنعتی

۴- ارایه کلیه خدمات لجستیکی و زنجیره تامین

۵- طراحی و نصب و راه اندازی سایت های مخابراتی

۶- طراحی و ساخت نیروگاه های خورشیدی

————————————————————————————————————————-

محصولات شرکت فرا صنعت بسامد پشتیبان

۱-تامین تجهیزات برق و کنترل داخلی و خارجی

۲-تابلوهای MCC

PLC-3 تابلوهای کنترل

LVD-4 تابلوهای توزیع برق

۵-تابلو های اصلاح ضریب قدرت