سوابق کاری در سایر صنایع
راه اندازی نیروگاه های خورشیدی|خدمات مهندسی Civil|طراحی و مهندسی PLC و DCS

سوابق کاری در سایر صنایع

۱٫ معدن طلای زرشران  

۲٫ آجر نسوز شاموت  

۳٫ نیروگاه شازند اراک  

۴٫ کابلکشی ۶۳ کیلو ولت پارس خودرو  

۵٫سیمان آبیک

۶٫ تبدیل کابل هوایی به زمینی ۶۳ کیلو ولت پل وفادار

۷٫ مرکز تحقیقات خود کفایی ایران 

۸٫ تونل کندوان  

۹٫ فرش سهند 

۱۰٫ فرهنگسرای بهمن

۱۱٫ شرکت  پارس الکتریک 

۱۲٫ شرکت سوپاپ سازی ایران