سوابق کاری در صنعت سیمان
راه اندازی نیروگاه های خورشیدی|خدمات مهندسی Civil|طراحی و مهندسی PLC و DCS

سوابق کاری در صنعت سیمان

صنعت سیمان

۱- سیمان اردبیل

طرح توسعه بارگیر کارخانه

طراح و تامین نجهیزات ، نصب و راه اندازی و ساخت تابلو های برق و PLC

طرح افزایش آسیاب سیمان

۲- سیمان سفید بنوید

ساخت تابلو های برق

طراحی و تامین تجهیزات نصب و راه اندازی و ساخت تابلو های برق و PLC

۳-سیمان ایلام

پیمانکاری عملیات و تصب و راه اندازی

تجهیزات برق و کنترل و ابزار دقیق

۴- سیمان سفید ارومیه

ساخت تابلو های مدولار MCC بارگیرخانه

ساخت تابلو های کنترل PLC

۵- سیمان خوزستان

طراح و ساخت تابلو های مولد گاز

۶- شرکت سیمان سفید تی ریز

طراحی و تامین تجهیزات ، ساخت تابلو های برق و PLC  و نصب و راه اندازی

۷- سیمان شاهرود

طراح ، تامین تجهیزات ، ساخت تابلو های برق و PLC  نصب و راه اندازی آن

۸- سیمان غرب

طراحی تامین و تجهیزات و ساخت تابلو های Hot Gas