خدمات خط رنگ

شرکت فراصنعت بسامد پشتیبان دارای سیستم خط رنگ الکترواستاتیک بوده و اماده ارائه تمامی محصولات به هر رنگ دلخواه طبق سفارش کارفرمایان محترم میباشد. همچنین تمامی قطعات برای آماده سازی جهت رنگ و برای دوام و کیفیت هر چه بیشتر رنگ در پروسه 4 مرحله ای در وان های مجزای شستشو قرار میگیرند و به صورت جداگانه با محلول های چربی گیر و فسفات شستشو میشوند همچنین برای بالا رفتن سطح کیفی رنگ، قطعات داخل اتاق مخصوص پاشش رنگ (دارای مکنده های بسیار قوی برای جدا سازی ناخالصی ها) و در فضای کلی کاملا ایزوله که تمامی تجهیزات رنگ ( کوره، سیستم شستشو اتاق رنگ و مکنده ها ) درون آن قرار گرفته و دارای تهویه قوی برای پاکسازی محیط از گرد و غبار رنگ آمیزی میشوند. لازم به ذکر است قطعات در آزمایشگاه رنگ شرکت تحت آزمایش سه گانه ضخامت، خمش و ضربه قرار میگیرند که مشاهده تجهیزات آن در قسمت خدمات آزمایشگاهی مقدور میباشد.